BILGODTGJØRELSE I 2004.

All bilgodtgjørelse skal innrapporteres i kode 711 (fast rubrikk)

Når 9000 km er passert, endres sats automatisk dersom Grenseverdi/Ny sats er lagt inn under Ajourhold Lønnsart, skillearket - valg (se skjembilde)

Bilgodtgjørelse1

 

Firmabil (privat bruk av arbeidsgivers bil)


Skattetrekket for fordel ved bruk av firmabil skal for 2002 beregnes etter en kjørelengde på 13000 km (1083 km pr. mnd, tidligere 833. km pr. mnd.)

Myndighetene har imidlertid bestemt at for jan/febr kan ( dvs. det er valgfritt) forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift beregnes etter 833 km pr. mnd (lt-kode 118-A, tr.pl/avg.pl). Gjør man dette har Skattedirektoratet bestemt at differansen mellom 833 km og 1083 km også skal innberettes (lt-kode 549, trekkfri/avg.fri).
Man kan også fra 01.01.02 velge å gå over til 1083 km pr. mnd, da bruker man som vanlig lt-kode 118-A.
Men arbeidsgiver har først fra 1. mars 2002 plikt til å trekke skatt og beregne arbeidsgiver-avgift av fordel av fri bil over 833 km pr. måned.

Vårt forslag er å bruke to lønnsarter for dette (vi har satt opp konkrete lønnsarter , men dette kan man selvsagt velge selv):

701 Firmabil (1083 km. pr. mnd, tr.pl./avg.pl.), lt-kode 118-A
702 Firmabil jan/febr (diff. mellom 833 km og 1083 km, trekkfri/avg.fri), lt-kode 549

Eksempel 1:
Firmabil jan/des –02, 1083 km
L.art 701 for 1083 km

Eksempel 2:
Firmabil jan/febr –02, 833 km
L.art 701 for 833 km
L.art 702 for 250 km

NB: For at lønns- pg trekkoppgaven skal vise en linje pr. bil, må listepris være likt utfylt i alle "LT-boksene" (tilleggsopplysninger for LT-oppgaven)

Antall km hjem/arbeid må opplysninger for hver enkelt registrering. Bruk 0,001 dersom du har ført all km kjøring hjem/arbeid i en LT-boks.

Eks.
Lart. 701: 1083x 6 kr= standardfordel (antall: 0,001 Listepris: 290 000)

Lart. 701: 50x6 kr= kjøring hjem/arbeid (antall km: 50 Listepris: 209 000)